.:: Translator ::.

BulgarianDanishDutchEnglishFrenchGermanHebrewHungarianItalianLithuanianPolishPortugueseRomanianRussianSpanishUkrainian
Logo Podatki XMC.PL

*** Książki ***

Europejskie Raje Podatkowe

Euro Podatki XMC.PL

Andora. Księstwo Andora leży we Wschodnich Pirenejach, pomiędzy Francją i Hiszpanią i Portugalią. Można ją polecić jedynie warunkowo jako siedzibę mieszkalną w kraju – dla osób fizycznych – bezpodatkowym. Nie poleca się zakładania tam spółek oazowych ani majątkowych. Praktycznie nie ma tam ryzyka politycznego.

Anglia. Jest dla swych własnych obywateli krajem o wysokich podatkach. Jednakże dla przejściowo osiadłych tam obcokrajowców, w świetle szczególnych udogodnień podatkowych, jest krajem niskich podatków aż do zerowego fiskalnego włącznie. Przy zakładaniu firm Anglia jest interesująca dla holdingów.

Campione. Leży w odległości 5 km od Lugano. Dla obywateli Unii Europejskiej osiedlanie się jest możliwe bez trudności. Z powodu praktycznie prawie pełnej swobody podatkowej oraz powiązań ze Szwajcarią takie osiedlenie się jest godne polecenia.

Cypr. Jest trzecią co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym i leży ok. 65 km od Turcji i 100 km od Libanu. Północny Cypr może być atrakcyjny tylko w wyjątkowych przypadkach, ale tylko dla firm pracujących tam w portowej strefie wolnocłowej, ewentualnie – spółek spedycyjnych. Północny Cypr z powodu wysokiego opodatkowania nie jest polecany do osiedlania się. Południowy Cypr jest warunkowo godny osiedlania się. Szczególnie jest atrakcyjny dla Niemców dlatego, że mimo ulg podatkowych dla obcokrajowców nie jest traktowany jednoznacznie jako oaza. Nie poleca się zakładania trustów majątkowych. Spółki są godne polecenia tylko wtedy, gdy można przy okazji wykorzystać możliwości płynące z zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z powodu ryzyka politycznego konta bankowe oraz papiery wartościowe powinny być trzymane poza wyspą, a także nie powinno się rejestrować nieruchomości i statków jako należących do spółek cypryjskich.

Gibraltar. Leży na najbardziej wysuniętym na południe zakątku Europy. Jest krajem o wysokich podatkach z regulacjami wyjątkowymi dla kontrolowanych zagranicznie spółek. Ponieważ osoby fizyczne są tam wysoko opodatkowane, nie zaleca się osiedlania na stałe. W przeciwieństwie do tego godne zalecenia jest zakładanie tam firm, włącznie ze spółkami ubezpieczeniowymi uwiązanymi, a także zakładanie trustów. Nie ma też ryzyka politycznego w dającej się przewidzieć przyszłości.

Holandia. Nie jest korzystna do osiedlania się z powodu wysokich podatków od osób fizycznych. Również nie jest godna polecenia dla zakładania trustów – z powodu systemu prawnego. Najkorzystniejsze formy spółek to: holdingowe, finansowe i udziałowe, które działają w ramach wąskich ustawowo-podatkowych korzyści. Jeżeli istnieje holenderskie kierownictwo, to spółki mogą korzystać z postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania. Koszty zakładania i utrzymania firm są wyższe niż w innych oazach podatkowych.

Irlandia i Shannon. Jest krajem godnym polecenia do osiedlania się nie tylko dla ludzi sztuki, lecz także dla cudzoziemców, rezydentów, ale non-domiciled. Nie poleca się Irlandii dla zakładania trustów z powodu wysokich obciążeń podatkowych. Firmy mogące korzystać z takich udogodnień jak w oazach podatkowych istnieją w tym kraju jako non-resident companies. Jako członek Unii Europejskiej Irlandia jest miejscem bardzo polecanym do zakładania firm, które zyskują na udogodnieniach podatkowych.

Isle of Man. Leży na Morzy Irlandzkim, pomiędzy Irlandią a angielskim lądem stałym. Nie można jej polecać jako siedziby zamieszkania z powodu 15% lub 20% podatku dochodowego. Można jednak polecić tworzenie trustów, chociaż w mniejszym stopniu niż w innych oazach podatkowych. Korzystne jest też założenie uwolnionej od podatku spółki typu exempt company lub opodatkowanej ryczałtem spółki zagranicznej. Opłaty miejscowych pomocników są niższe niż w innych oazach podatkowych. Powiązania z Anglią są ściślejsze niż np. w wypadku wysp na Kanale La Manche. Istnieje niebezpieczeństwo kontroli dewizowej.

Kleinwalsertal i Jugholz. Austriackie enklawy położone o 2 godziny jazdy samochodem od Monachium. Obie należą do terenów pod zwierzchnictwem austriackim, ale tworzą idealną mieszankę austriackich kont anonimowych z walutą niemiecką. Posiadanie tam konta jest co prawda trudne do wykrycia, ale w świetle prawa niemieckiego jest to działanie bezprawne.

Liechtenstein. Księstwo Liechtenstein leży między Austrią a Szwajcarią. Osiedlenie się jest co prawda godne polecenia, ale w praktyce nieosiągalne. Dla zakładania spółek holdingowych i osiadłych poleca się spółki akcyjne, a zakłady, trusty, fundacje tylko w określonych sytuacjach. Nie poleca się Liechtensteinu dla zakładania trustów majątkowych. Dochody zakładu ze źródeł znajdujących się poza Liechtensteinem – zwolnione od opodatkowania. Tajemnica bankowa bardziej chroniona niż np. w Szwajcarii. Ryzyka politycznego nie ma.

Luksemburg. Wielkie Księstwo Luksemburg graniczy z Niemcami, Francją i Belgią. Z powodu wysokiego opodatkowania nie poleca się Luksemburga jako siedziby mieszkalnej. Luksemburg czyni aktywne starania, aby stać się atrakcyjny dla klientów mniejszych banków prywatnych. Na przykład -w przeciwieństwie do Szwajcarii- bogatsi klienci banków mają możliwość wytargowania prowizji bankowych i innych opłat. Godne polecenia są spółki holdingowe. Harmonizacja podatkowa wewnątrz Europy może – mimo oporu Luksemburga – w efekcie doprowadzić do zniknięcia kilku preferencji podatkowych. Być może również tajemnica bankowa będzie mniej szczelna niż dotychczas.

Malta. Grupa wysp: Malta, Gozo, Cominotto, Filfla i Wyspa Św. Pawła, leżących na południe od Sycylii. Jako siedziba mieszkalna Malta jest godna polecenia dla tych, którzy mogą korzystać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a którym jednocześnie nie przeszkadza życie na wyspie. Malta jest również atrakcyjna dla firm, które mogą korzystać z ww. umowy. Nie ma kontroli dewizowych.

Monako. Księstwo Monako leży na francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, na wschód od Nicei. Francuska kontrola graniczna dotyczy także osiadłych w Monako, którzy opuszczają teren Francji. Nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy on tylko Francuzów). Kraj gwarantuje wysoką jakość życia, chociaż przy bardzo wysokich kosztach utrzymania. Osiedlania zalecane jest w sposób umiarkowany, ponieważ obcokrajowcy, po pierwsze, są często wobec prawa w sytuacji niekorzystnej, a po drugie, mogą być bardzo szybko wydaleni, jeśli nie przebywają w Monako przynajmniej 180 dni w roku. Nie zaleca się zakładania trustu ani spółki, która działa gospodarczo poza Monako. Zakładanie biur administracyjnych jest kwestią wyboru. Nie ma ryzyka politycznego.

Os de Civis. Miejscowość położona ok. 20 km od Andory, w Pirenejach. Należy do Hiszpanii, ale jedyna droga do niej prowadzi przez Andorę. Z powodu trudności w dotarciu do mieszkańców, fiskus zrezygnował z podatków.

San Marino. Najjaśniejsza Republika San Marino jest położona w Apeninach, otoczona terytorium Włoch. San Marino w ogóle nie jest zainteresowane stałym pobytem obcokrajowców. Nie można uzyskać siedziby mieszkalnej.

Szwajcaria. Osiedlania się jest tylko możliwe gdy wnioskodawca przekroczył 60 lat i skłonny jest do opodatkowania swojego pobytu. Jednakże obcokrajowiec może przebywać nieprzerwanie do 3 miesięcy, a do 6 miesięcy ze swoją rodziną w Szwajcarii bez obowiązku otrzymania zgody na pobyt czy też płacenia podatków. Dla spółek holdingowych, domicylowych i udziałowych Szwajcaria może być interesująca. Są one tylko warunkowo godne polecenia.

Wyspy na Kanale La Manche (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark). Wyspy leżą pomiędzy wybrzeżem Anglii a wybrzeżem Francji. Nie są polecane w celu osiedlania się z powodu wysokiego podatku dochodowego w wysokości 20%, a także z powodu wysokich kosztów mieszkaniowych. Natomiast w celu zakładania firm opodatkowanych ryczałtowo, a także trustów majątkowych wyspy są godne uwagi. Nie ma żadnego ryzyka politycznego.

Kategoria: Podatki